Hørsholm Kommune

I Hørsholm Kommune er visionen, at ’Hørsholm vil begejstre’.  ”Det er en ambitiøs vision, som både forpligter og inspirerer, når politik bliver til virkelighed. Vi ønsker, at begrebet ’begejstring’ er styrende for udviklingen af Hørsholm,” siger borgmester Morten Slotved.  
 
Med begrebet ’begejstring’ som ledetråd, vil vi i Hørsholm Kommune skabe:
• Inspirerende og grønne rammer
• Åbne og inddragende fællesskaber
• Intelligente, effektive og bæredygtige løsninger

Hørsholm Kommune har knap 25.000 indbyggere, og kommunen ligger i et fantastisk naturskønt område omkranset af vand og skov. Hørsholm Kommune har et meget rigt kulturliv og byder på store kulturinstitutioner som eksempelvis Kulturhus Trommen, Karen Blixen Museet, Museum Nordsjælland og Jagt- og Skovbrugsmuseet. I Hørsholm Idrætspark har vi samlet en stor del af kommunens idrætsfaciliteter, herunder boldhal, skøjtehal og svømmehal, og cirka 6.000 idrætsudøvere fordelt på cirka 20 foreninger har base i Hørsholm Idrætspark. 

En imponerende stor andel af kommunens borgere bidrager aktivt til lokalsamfundet dels gennem engagement i kommunens over 80 foreninger og oplysningsforbund og dels gennem bidrag til den offentlige debat i lokalpressen. 
Hørsholm Kommune står bag flotte årligt tilbagevendende initiativer som eksempelvis Kulturdag, Skt. Hans på Ridebanen og julebazar i Kulturhus Trommen, og vi støtter desuden arrangementer som Havnefesten og motionscykelløbet Sjælsø Rundt.