Hvad støtter Team Hørsholm

  • Foreningers elitearbejde (hold som individuelle)
  • Talentudvikling (hold som individuelle)
  • Træner- og lederuddannelse i relation til foreningers elitesatsning
  • Anskaffelse af nødvendigt udstyr af særlig omkostningskrævende karakter
  • Elitesportsevents med international karakter

Hvem støtter Team Hørsholm

  • Eliteidrætsudøvere og –hold som er tilknyttet foreninger i Hørsholm Kommune
  • Idrætstalenter, som er tilknyttet foreninger i Hørsholm Kommune
  • Eliteidrætsudøvere og idrætstalenter, der er bosiddende i Hørsholm, men tilknyttet en forening uden for Hørsholm Kommune