Der kan søges om elitestøtte fra Team Hørsholm op til 2 gange årligt - 1. februar og 1. august. Den primære fordeling af Team Hørsholm midler sker ved fordelingen i august.

Næste ansøgningsfrist er 1. februar 2023.

Ansøgningsskema-elitestøtte

Der kan løbende søges om støtte fra Team Hørsholm til afholdelse af store sportsevents. Ansøgningen skal dog være Team Hørsholm i hænde mindst 2 måneder før arrangementet afholdes.

Ansøgningsskema-sportsevents