Hvem støtter Team Hørsholm

 • Eliteidrætsudøvere som er tilknyttet foreninger i Hørsholm Kommune
 • Idrætstalenter, som er tilknyttet foreninger i Hørsholm Kommune
 • Eliteidrætsudøvere og idrætstalenter, der er bosiddende i Hørsholm, men tilknyttet en forening uden for Hørsholm Kommune

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af følgende forhold:

 1. Det konkrete og velafgrænsede formål, der søges om støtte til (fx udstyr, transport i forbindelse med deltagelse i mesterskab, træningsophold mm.)
 2. Enkeltudøverens sportslige målsætninger i ansøgeråret og på længere sigt
 3. Strategi for hvordan enkeltudøveren vil anvende støtten
 4. Tanker om hvorvidt udøverens sportslige målsætninger kan opnås indenfor udøverens økonomiske råderum
 5. Resultater for det foregående år (væsentlige konkurrencer, stævner, turneringer mm.). Ranglister, turneringstabeller og anden dokumentation vedlægges.
 6. Enkeltudøvere opfordres til at sende en anbefaling om støtte med fra klubben
 7. Enkeltudøvere, der modtager støtte fra Team Hørsholm, skal aflægge regnskab for støttebeløbet.

Forpligtelser

 • Prioritere at deltage i arrangementet Idrætsstjerner
 • Støttemodtageren er forpligtet til at indgå en konstruktiv dialog med Team Hørsholms bestyrelse eller den af bestyrelsen udpegede rådgiver i forhold til at sikre, at støtten fra Team Hørsholm bliver anvendt efter hensigten
 • Støttemodtagere er til enhver tid forpligtede til at overholde gældende lovgivning. Her tænkes især på regler for udbetaling af løn/honorarer til trænere
 • Støttemodtagere er forpligtede til at orientere om ændringer i sportslige eller økonomiske forhold, der indgår som grundlag for støtte fra Team Hørsholm
 • Støttemodtagere skal i henhold til de indgåede aftaler med Team Hørsholm stå til rådighed for Team Hørsholm i forbindelse med reklame, markedsføring og medlemsarrangementer
 • Støttemodtagere er forpligtede til at omtale støtten fra Team Hørsholm i forbindelse med egen pr.- og informationsvirksomhed
 • Støttemodtagere skal efter nærmere aftale orientere Team Hørsholm om sine sportslige resultater