Hvem støtter Team Hørsholm

 • Eliteidrætsudøvere som er tilknyttet foreninger i Hørsholm Kommune
 • Idrætstalenter, som er tilknyttet foreninger i Hørsholm Kommune

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af følgende forhold:

 1. Klubbens sportslige målsætninger i ansøgeråret og på længere sigt
 2. Strategi for hvordan foreningen vil anvende støtten
 3. Tanker om hvorvidt klubbens sportslige målsætninger kan opnås indenfor klubbens økonomiske råderum
 4. Resultaterne for det foregående år (væsentlige konkurrencer, stævner, turneringer mm.). Ranglister, turneringstabeller og anden dokumentation vedlægges
 5. Klubbens talentarbejde
 6. Nødvendigt udstyr af særlig omkostningskrævende karakter
 • Foreningens samlede budget skal medsendes ansøgningen.
 • Team Hørsholm skal have fuld indsigt i støttemodtagerens (foreningens) økonomiske og organisatoriske forhold

Forpligtelser

 • overfor klubbens medaljevindende medlemmer at pointere vigtigheden af, at medlemmerne deltager i arrangementet Idrætsstjerner
 • Støttemodtageren er forpligtet til at indgå en konstruktiv dialog med Team Hørsholms bestyrelse eller den af bestyrelsen udpegede rådgiver i forhold til at sikre, at støtten fra Team Hørsholm bliver anvendt efter hensigten
 • Støttemodtagere er til enhver tid forpligtede til at overholde gældende lovgivning. Her tænkes især på regler for udbetaling af løn/honorarer til trænere
 • Støttemodtagere er forpligtede til at orientere om ændringer i sportslige eller økonomiske forhold, der indgår som grundlag for støtte fra Team Hørsholm
 • Støttemodtagere skal i henhold til de indgåede aftaler med Team Hørsholm stå til rådighed for Team Hørsholm i forbindelse med reklame, markedsføring og medlemsarrangementer
 • Støttemodtagere er forpligtede til at omtale støtten fra Team Hørsholm i forbindelse med egen pr.- og informationsvirksomhed
  Støttemodtagere skal efter nærmere aftale orientere Team Hørsholm om sine sportslige resultater